Polityka prywatności

Drodzy Klienci,
zgodnie z ustawą GIODO z dnia 25.05.2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są gromadzone oraz przetwarzane przez Sklep Internetowy Kiddyfave.pl wyłącznie w celach realizacji zamówienia oraz kontaktu z klientem. Ich podawanie podczas dokonywania zamówienia jest całkowicie dobrowolne, natomiast brak ich podania spowoduje niemożliwość zrealizowania zamówienia.
Administratorem danych ososbowych gromadzonych przez Sklep Internetowy Kiddyfave.pl jest Fave Trading Iwona Przybyła, ul. Kręta 36, 63-800 Gostyń, NIP: 696-155-56-01, tel. 783895038, adres email: biuro@kiddyfave.pl.
Dane osobowe klientów przechowywane są przez administratora na bezpiecznych serwerach oraz zabezpieczonym sprzęcie komputerowym. Administrator korzysta wyłącznie z certyfikowanych zabezpieczeń sklepu. Sprzęt komputerowy jest aktualizowany, serwisowany a dostęp do niego zabezpieczony jest hasłem.
Klient ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość wycofania zgody na ich przetwarzanie.  Klient zarejestrowany może dokonać tego po zalogowaniu się na swoje konto klienta, natomiast klienci nie zarejestrowani - wysyłając wiadomość email z informacją o braku zgody na przetwarzanie danych ososbowych na adres biuro@kiddyfave.pl. 

Dane osobowe naszych klientów gromadzone są w celu realizacji zamówień i występują jako 4 bazy danych:
1 . Baza danych zarejestrowanych klientów. Baza zawiera dobrowolnie udostępnione przez klienta dane adresowe płatnika, nr  tel. adres email oraz adres do dostawy, jeśli jest inny niż adres płatnika.
2. Baza danych klientów klienów, którzy nie zarejestrowali się, ale ich dane znalazły się na liście złożonych zamówień. W bazie znajdują się dobrowolnie udostępnione przez klienta dane adresowe płatnika, numery  tel., adres email oraz adres do dostawy, jeśli jest inny niż adres płatnika.

3. Baza danych klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newsletter'a. W tej bazie znajdują się adresy email klientów chcących otrzymywać Newsletter. 
4. Baza danych klientów, którzy złożyli zapytanie o produkt ze strony internetowej Kiddyfave.com. W bazie tej znajdują się adresy email klientów oraz inne dane mogące pojawić się w treści zapytania. 


Dane osobowe klientów mogą być przekazywane, w celu realizacji zamówienia, naszym magazynom oraz dostawcom i producentom, realizującym wysyłkę zamówionego przez klienta towaru. W celach transportowych, dane osobowe klientów przekazywane są firmom transportowym lub innym podmiotom realizującym transport zamówionego przez klienta produktu.
W celu realizacji płatności, klient przekazuje również swoje dane osobowe do opreatora płatności internetowych Dotpay S.A.
Ostatecznie dane osobowe klientów trafiają także do biura rachunkowego, z którym współpracuje administrator danych w postaci wymaganych przez Urząd Skarbowy faktur oraz zestawień sprzedaży Vat, oraz pracownicy pomocy technicznej obsługujący oprogramowanie komputerowe oraz księgowe, z którego korzysta sklep Kiddyfave.pl.